Omdat de aangescherpte corona-maatregelen voor onder meer eet- en drinkgelegenheden niet specifiek waren voor uitvaarten, heeft de branche zelf richtlijnen opgesteld. Daarbij is een balans gezocht tussen de belangen van nabestaanden en het algemeen belang om sociale contacten te beperken.

De groepsgrootte bij uitvaarten wordt teruggebracht tot maximaal 30 personen per ruimte. Mochten er onverhoopt meer mensen komen, dan kunnen we deze in een andere ruimte opvangen. Deze kunnen via een livestream de uitvaart in de aula meebeleven. We maken hierbij wel het voorbehoud dat de techniek, en dan met name de internetverbinding, goed moet functioneren. Er wordt in Nederland nu zoveel gestreamd dat de systemen kunnen haperen. We zijn overigens bezig om dit op andere wijze op te lossen. En uiteraard dient de familie van tevoren toestemming te hebben gegeven om de uitvaart op te nemen. Aan alle deelnemers vragen we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te nemen.

Andere mogelijkheden
Het is in onze uitvaartcultuur uitzonderlijk maar het volgende is ook mogelijk. De crematie dan wel begrafenis vindt wel binnen de voorgeschreven termijn plaats maar de afscheidsbijeenkomst pas later. De plechtigheid kan dan georganiseerd worden rondom de urn met de as van de overledene, rondom een foto/beeldpresentatie of op een andere manier die de nabestaanden aanspreekt. Het is verstandig om een dergelijke bijeenkomst ‘na afloop’ pas te boeken als de situatie in Nederland genormaliseerd is.

Volledigheidshalve merken wij op dat deze informatie is gebaseerd op de nu geldende richtlijnen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus kunnen de richtlijnen steeds worden aangepast. Wij volgen steeds de richtlijnen van het RIVM.