Groenonderhoud op Begraafpark Zuylen

De afgelopen paar jaar heeft u moeten constateren dat Begraafpark Zuylen er in bepaalde periodes duidelijk minder verzorgd uitziet. Terecht zijn daar klachten over. Daarom leggen wij u graag de oorzaak en de aanpak uit.

Oorzaak

Sinds 1 november 2017 mag er op begraafplaatsen geen gebruik meer worden gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat geldt ook voor het openbaar terrein. Het is bij wet verboden omdat deze middelen onze leefomgeving en ons drinkwater te zeer belasten, zowel op korte als op lange termijn. Als groenbeheerders zijn wij het daarmee eens, maar het betekent voor ons wel een geweldige uitdaging. Met dezelfde menskracht lukt het namelijk niet meer om het onderhoud op het gebruikelijke niveau te houden. Bovendien groeit het groen tegelijkertijd op alle begraafplaatsen die wij beheren. Voorheen konden we dat met de onkruidbestrijdingsmiddelen reguleren.

Aanpak

Meer menskracht inzetten zou een oplossing zijn. Dit leidt echter tot verhoging van de kosten en daarmee de tarieven voor grafrecht en onderhoud. Daarom hebben we – vooralsnog – voor een andere benadering gekozen.

  • We hebben een (tweedehands) veegmachine gekocht. Dat maakt menskracht vrij voor handmatig onderhoud. We overwegen om te investeren in nog een kleine veegmachine.
  • We zaaien gras en planten bodembedekkers die weinig onderhoud nodig hebben. Als de bodem bedekt is (dat kan enkele jaren duren), kan er geen onkruid meer doorheen komen en kunnen we de vrijkomende menskracht besteden aan handmatig onderhoud. Op enkele begraafplaatsen zijn we daar al mee bezig maar het aanleggen is arbeidsintensief en dient in een voldoende nat plantseizoen te gebeuren. Dit jaar was het vanwege de droogte nauwelijks mogelijk.
  • Als we bodembedekkers planten, dan kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame planten zodat de ecologie op de begraafplaats wordt versterkt.

Deze nieuwe vorm van beheer is een hele uitdaging, voor u en voor ons. Waarom voor u? Het aangezicht van de begraafplaats verandert erdoor. Dat vergt gewenning.

Mocht u daarom vragen of opmerkingen hebben over de staat van onderhoud, dan kunt u ons dit laten weten via info@zuylen.nl