19e lezingencyclus: betekenisvolle bijeenkomsten

Elk verlies is ingrijpend en ieder gaat er op een andere manier mee om. Hoe kun je leven met de dood of een andere vorm van verlies? Uw verlies beter verweven met uw verdere leven. Dat is ons doel van alweer de 19e lezingencyclus met betekenisvolle bijeenkomsten.

Betekenisvolle bijeenkomsten

Bij Zuylen leeft de diepe overtuiging dat je als mens gebaat bent bij het delen van ervaringen over hoe je kunt leven met de dood. Daarom organiseren we dit najaar (2018) vijf betekenisvolle bijeenkomsten die thema’s raken rondom overlijden en rouw. Met sprekers, acteurs en auteurs die u, vanuit hun eigen invalshoeken, inzichten en houvast willen bieden.

Gratis aanmelden

Het volledige programma leest u op onze website. U kunt zich daar ook aanmelden voor de verschillende lezingen. Bladeren door onze digitale brochure kan ook.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op met Lisianne Fennema via l.fennema@zuylen.nl. Lisianne heeft het programma met zorg samengesteld en biedt vanuit Zuylen Uitvaartverzorging nazorg aan nabestaanden.