Het programma voor de 18e lezingencyclus is bekend.

Uw verlies beter kunnen verweven met uw verdere leven, dat is ons doel. Daartoe reiken wij in onze jaarlijkse bijeenkomstenreeks herkenning, erkenning, inzicht, steun en troost aan.

In de komende winterperiode hebben wij voor u vijf opvallende bijeenkomsten georganiseerd die thema’s raken rondom overlijden en rouw. Met sprekers, acteurs, auteurs en zangers die u, vanuit hun eigen invalshoeken, inzichten en houvast willen bieden. Betrokken mensen die graag met u in gesprek gaan, tijdens het tweede deel van de bijeenkomst.

Benieuwd naar het programma?