Stichting GreenLeave

Als actief deelnemer aan de stichting GreenLeave geeft Zuylen het goede voorbeeld waar het om de eigen bedrijfsvoering gaat. Op de volgende wijze geven wij invulling aan de vijf kernprincipes van duurzaam ondernemen.

 

Kernprincipe 1: De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever

Essentie van ons personeelsbeleid is vrije ruimte voor medewerkers. Ruimte om in situaties beslissingen te nemen, ruimte om een extra stap te zetten voor de klant, ruimte om te groeien. Qua arbeidsvoorwaarden is de basis de toepassing van de arbeidswetgeving en de CAO. Een aantal functies (bijvoorbeeld uitvaartverzorger en mortuariummedewerker) wordt boven Cao-niveau beloond. Flexkrachten zijn volwaardige medewerkers, uiteraard op hetzelfde salarisniveau als medewerkers met vaste uren. We hebben een opleidingsbudget per medewerker. Dit is niet limitatief. Verzoeken om opleidingsfaciliteiten worden altijd positief benaderd. In de jaarlijkse functioneringsgesprekken is opleiding een vast onderdeel. We dagen medewerkers uit om intern stage te lopen en in projecten te participeren. Als zich voor een vacature kandidaten met een arbeidshandicap aanmelden, bekijken wij de mogelijkheden. En dat doen wij met een positieve houding. Wij hebben onderzoek laten doen naar traumaverwerking omdat onze mensen vaak in bijzondere situaties terecht komen. Dat onderzoek is zelfs op universitair niveau gedaan.
Hieruit komt naar voren dat collegiaal contact het belangrijkst is. Dat faciliteren wij. Daarnaast bieden wij individuele trajecten waar dat nodig is.

 

Kernprincipe 2: De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

Wij hebben in onze gebouwen door een extern bureau energieonderzoek laten doen en die maatregelen die binnen vijf jaar konden worden terugverdiend, uitgevoerd. Zo hebben we ledverlichting aangelegd, hebben we extra isolatie aangebracht en zijn nieuwe cv-installaties gekocht. De grootste winst hebben wij behaald door de restwarmte van de crematie-installatie te gebruiken voor de verwarming van onze panden. Met warmtepompen zorgen wij ook voor koeling van de panden. Ook hebben we 734 zonnepanelen op onze daken gelegd. Ons papierverbruik hebben wij verminderd door te digitaliseren. Dat betreft zowel de post als de uitvaartdossiers. We hebben het aantal printers drastisch verminderd. We hebben Zero Waste Nederland ingeschakeld om onderzoek te doen naar het voorkomen dan wel verminderen van afval en een betere scheiding van het resterende afval.

 

Kernprincipe 3: De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

Voor wat betreft de 10 onderdelen van een uitvaart hebben wij leveranciers die GreenLeave-approved producten aanleveren. Dat varieert van een duurzame kist zoals de Bredase kist, tot biologisch verantwoorde catering opties en elektrisch rouwvervoer. Bij inkoop van bijvoorbeeld schoonmaakartikelen, papier, koffie/thee en frisdrank wordt rekening gehouden met de duurzame labels.
Voor ons wagenpark geldt een maximale CO2-uitstoot.

 

Kernprincipe 4: De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

Zuylen Uitvaartverzorging beschikt al vele jaren over het keurmerk uitvaartzorg dat toeziet op dit kernprincipe. In de beloning van onze medewerkers zitten geen prikkels die uitnodigen om de omzet oneigenlijk te vergroten of bepaalde producten aan te prijzen.

 

Kernprincipe 5: De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Een van de doelen van onze stichting is het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Daar geven we op verschillende manieren invulling aan. Zoals bijvoorbeeld onze deelname aan de Stichting Betrokken Ondernemers samen voor Breda. Deze stichting brengt vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijke activiteiten bij elkaar. Ieder jaar steunen wij diverse doelen met materialen, menskracht of kennis. Voor meerdere jaren sponsoren wij Rolerisuit, vervoer van mensen met een handicap naar ontspanningsactiviteiten. Ook zijn we vaste sponsor van het Bachkoor Brabant. We organiseren jaarlijks een meezingmiddag voor mensen uit verzorgingstehuizen. Ook steunen wij financieel al jaren de Kristallnacht herdenking.

 

Meer informatie over stichting GreenLeave is terug te vinden op de website.