Stichting GreenLeave

Als actief deelnemer aan de stichting GreenLeave geeft Zuylen het goede voorbeeld waar het om de eigen bedrijfsvoering gaat. Op de volgende wijze geven wij invulling aan de zeven kernprincipes van duurzaam ondernemen.

  1. Goed werkgeverschap
  2. Minimale milieu impact
  3. Duurzaam inkopen
  4. Eerlijk zaken doen
  5. Maatschappelijke betrokkenheid
  6. Transparante communicatie over duurzaamheid
  7. Medewerkers kennis bieden over duurzaamheid

Meer informatie over stichting GreenLeave is terug te vinden op de website.

 

Sabrina