Strooiveld

Op Begraafpark Zuylen vind je drie velden waar de as van een overledene verstrooid kan worden. Bij de as mag korte tijd een tijdelijke, natuurlijke herinnering in de vorm van bloemen worden geplaatst. Na enkele dagen halen we deze weg zodat de strooivelden voor iedereen toegankelijk blijven. Omdat we weten dat veel mensen de as van een dierbare op een herkenbare plek willen verstrooien, hebben we de Bredase kunstenaar Marius Boender gevraagd om hier iets voor te bedenken. Hij heeft een uitwaaierende bomencirkel ontworpen. Ieder jaar groeit deze cirkel doordat er een boompje van één jaar oud wordt bijgeplaatst. De oudste boom is meer dan 20 jaar oud. Door de opbouw in leeftijd, ontstaat er een natuurlijke piramide van bomen. Maar ook een bepaling in tijd en ruimte.

Je verstrooit de as bij een bepaalde boom. Als je een jaar later weer terugkomt is deze boom een jaar ouder. Maar er is ook weer een boompje bijgekomen. Dat laat het voortschrijden van de tijd zien maar ook de vernieuwing. Marius noemt dit werk ‘Tijdsequentie’.
De verstrooiing op onze velden gebeurt altijd in aanwezigheid van een medewerker van onze stichting.

In Nederland kun je ook buiten begraafplaatsen as verstrooien. Altijd is wel de toestemming van de grondeigenaar nodig en heb je je te houden aan de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) van de betreffende gemeente. Zo heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een gedeelte van haar bossen hiervoor ter beschikking gesteld. Ook op zee kan verstrooiing plaats vinden. Bij ons informatiecentrum kunnen we je nadere inlichtingen verstrekken.

Maak kennis met de

begraafplaatsen in en om Breda

Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in en om Breda. Elke begraafplaats heeft een eigen karakter en biedt verschillende mogelijkheden tot begraven.

Ontdek de 11 begraafplaatsen die Zuylen beheert. Elk met een eigen geschiedenis, natuur en cultuurhistorie.