Duurzaamheid op de begraafplaats

Onderhoud omgeving

Onze begraafparken vormen een groene oase in hun omgeving. Plaatsen voor herdenking, voor bezinning, voor historie, voor rust. Het groen speelt hierbij een belangrijke rol. En het onderhoud van dit groen willen wij steeds duurzamer doen. Een duurzaam groenonderhoud heeft een aantal gevolgen.

Meest belangrijk is dat we de grond minder belasten en de natuur meer en meer de gelegenheid krijgt om zich te herstellen. Bij het aanleggen van groen wegen wij mee het verrijken van de biodiversiteit. Het is de bedoeling dat het begraafpark aantrekkelijker wordt voor insecten en vogels. We planten daarom fruitbomen, struiken met besjes enz. Het gaat daarbij om soorten die hier van nature thuis horen.

We gebruiken geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij dit laatste worden we geholpen door de wetgeving, het gebruik van deze middelen is op begraafplaatsen en ook openbare ruimten inmiddels verboden.

Gevolgen van duurzaam beheer

Een en ander heeft ook tot gevolg dat het groen enthousiaster groeit. Om het verzorgde uiterlijk te handhaven zou dat beteken dat wij, bij handhaving van de huidige werkwijzen, veel meer uren in zouden moeten zetten. Dat zou echter een forse verhoging van het graf- en onderhoudsrecht betekenen. Om dit te voorkomen gaan we anders werken.

Dat houdt onder andere het volgende in:

  • Bij de aanleg en vervanging van groen kijken we meer naar het niveau van onderhoud. We planten dusdanig aan dat we er later minder onderhoud aan hoeven te plegen. In dat kader zijn we aan het experimenteren met diverse vormen van bodembedekking. Als de bodem volledig bedekt is, groeit er nauwelijks onkruid en hoeven we minder onderhoud te plegen. Op de grote open stukken laten we gras, bloemenmengels enz. groeien. Dat oogt vriendelijk. Het kost meer tijd door het maaien maar we hoeven veel minder te schoffelen.
  • Het onderhoud gaan we meer mechanisch doen en minder met de hand. Binnenkort beschikken we over een veegmachine waarmee wij paden en verhardingen sneller kunnen vegen.

Al doende leren

Het is voor ons zoeken en ervaring opdoen. De ene oplossing zal beter werken dan de ander. Het vraagt tijd om de overgang te maken. Het is daardoor mogelijk dat het begraafpark er op onderdelen anders uit gaat zien en er in de tussentijd hier en daar minder verzorgd uit ziet. Wij vragen jouw begrip hiervoor.

En stoor je je te veel aan de staat van onderhoud, dan verzoeken wij je dit ons te laten weten via info@zuylen.nl

 

Maak kennis met de

begraafplaatsen in en om Breda

Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in en om Breda. Elke begraafplaats heeft een eigen karakter en biedt verschillende mogelijkheden tot begraven.

Ontdek de 11 begraafplaatsen die Zuylen beheert. Elk met een eigen geschiedenis, natuur en cultuurhistorie.