Duurzame uitvaart

Duurzame Uitvaart

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. In het geval van een uitvaart staan we daar niet makkelijk bij stil. Er zijn immers belangrijke zaken met een grote emotionele lading te regelen. Wellicht wil je toch aan dit aspect aandacht besteden. Dat kan leiden tot een compleet duurzame of groene uitvaart of tot het kiezen van een of meer onderdelen van de uitvaart die op duurzame wijze worden verzorgd. Je kunt hierbij denken aan een uitvaartkist van Nederlands hout, het gebruiken van bloemen uit eigen tuin en vooral aan vervoer. Door de uitvaart zo veel mogelijk op één plaats te houden, verminder je in belangrijke mate het aantal verkeersbewegingen van jouw gasten.

Stichting GreenLeave

Stichting GreenLeave heeft voor ieder mogelijk onderdeel van een uitvaart duurzame varianten geselecteerd. De uitvaartverzorger van Zuylen kan u alles vertellen over de concrete mogelijkheden. Ter inspiratie de volgende toelichting.

Uitvaartkist of draagbaar

Het meest duurzaam is momenteel een uitvaartkist die is gemaakt van inlands, snelgroeiend hout dat zo min mogelijk wordt bewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een populieren kist met houten handvatten die niet is gelakt.

Het opbaren

Het koelen van een overledene kost relatief veel energie. Afhankelijk van de plaats waar de overledenen wordt opgebaard is het niet altijd nodig. Het kan ook werken om de overledene boven een grasmat op te baren. Door het gras geregeld met water te besprenkelen geeft dat een koelende werking.

Lijkwade

In plaats van een uitvaartkist kan ook een lijkwade van linnen, wol of hennep worden gebruikt. Bij begraven is dat een heel duurzame keuze. In geval van een crematie verdient een uitvaartkist de voorkeur omdat er anders meer gas moet worden gebruikt bij de crematie. Gas is niet hernieuwbaar en hout wel, vandaar.

Wat mag er mee in de uitvaartkist?

Voor kleding enz. is het duurzamer om biologisch afbreekbaar materiaal te gebruiken. Dus geen nylon maar bijvoorbeeld katoen of linnen. Een bril kan bijvoorbeeld voor hergebruik worden geschonken aan ontwikkelingslanden. Daar is een distributiesysteem voor. Elektrische apparaten zoals een mobiele telefoon bevatten waardevolle materialen die kunnen worden hergebruikt.

Rouwdrukwerk

Hierbij is zowel het soort papier als de drukinkt van belang. Drukkerijen hebben vaak duurzame varianten. Nog duurzamer is het om het rouwdrukwerk digitaal te verzenden. Dat kost wel stroom maar is per saldo beter voor het milieu.

Vervoer

Het is heel fijn voor de nabestaanden als er veel mensen op de uitvaart komen. Verreweg de meeste mensen komen met een auto. Deze auto’s bij elkaar leveren de hoogste milieubelasting van de uitvaart op. Duurzaam alternatieven zijn de fiets en het openbaar vervoer. Het samen reizen in een bus is ook al beter dan iedereen apart. Als men dan op de locatie van het afscheid is aangekomen, is het duurzaam om dar zowel het afscheid als de condoleance te houden zodat extra verkeersbewegingen worden voorkomen.

Bloemen

Veel bloemen komen van ver, bijvoorbeeld uit Afrika. En ze worden gekweekt met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat betekent zowel een hoge transportbelasting als een afvalprobleem. Deze bloemen mogen vanwege de giftige stoffen namelijk niet bij het gft-afval. Mooie alternatieven zijn bloemen uit de eigen tuin of seizoen bloemen uit Nederland. Het vermijden van plastic bij het verpakken spaart milieubelasting uit.

Catering

Voor veel vormen van eten en drinken zijn duurzame varianten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan koffie met een duurzaamheidskeurmerk. Of vleesbeleg van de biologische slager uit de buurt. Biologische broodjes die veganistisch belegd zijn (en dat kan ook heerlijk zijn) zijn het meest duurzaam. Zoals hierboven al staat is het ook duurzamer om de catering te gebruiken op de locatie van de uitvaartdienst.

Sierurn

Vaak zijn sierurnen van keramiek gemaakt. Dat vraagt veel energie bij het bakken van de klei. Er zijn ook sierurnen die niet worden gebakken maar in de buitenlucht worden gedroogd. Nog duurzamer en ook fraai zijn sierurnen van zeezout en van plantmateriaal.

Grafmonument

Hardsteen is honderden miljoenen jaren oud, wordt vaak onder belastende omstandigheden gedolven, een dubieus landschap achterlatend en over grote afstanden getransporteerd. Om vervolgens na enkele decennia te worden vergruisd en als ondergrond van wegen toegepast. Zuylen heeft samen met Bureau Daadwerk Circle Stone opgericht. Het doel is om vele honderdduizenden in Nederland al aanwezige grafmonumenten hoogwaardig te hergebruiken, liefst weer als grafmonument. Vakkundige steenhouwers kunnen van met name graniet weer prachtige ‘nieuwe’ grafmonumenten maken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een graf.

Duurzaamheid op de begraafplaats

Begraafpark Zuylen beschikt over drie aula’s waar afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden. Na de bijeenkomst kun je te voet naar het graf gaan voor de begrafenis en na afloop terug naar een koffiekamer voor het samenzijn met jouw gasten. Onder het hoofdstuk Uitvaartverzorging vind je de nodige informatie over de mogelijkheden om een uitvaart duurzaam te (laten) verzorgen. Daar vind je ook informatie over de stichting GreenLeave, waarbij onze organisatie is aangesloten. Op onze begraafplaatsen leveren wij een bijdrage aan duurzaamheid op diverse manieren. Zo hechten wij aan een duurzaam groenbeheer van onze begraafplaatsen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is sterk teruggedrongen. Wij planten groen aan dat hier van nature thuishoort en dat een bijdrage levert aan het in stand houden en versterken van de fauna. Zie hiervoor ook het kopje Duurzaamheid op de begraafplaats.

.