Duurzame uitvaart

Duurzame Uitvaart

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. In het geval van een uitvaart staan we daar niet makkelijk bij stil. Er zijn immers belangrijke zaken met een grote emotionele lading te regelen. Wellicht wilt u toch aan dit aspect aandacht besteden. Dat kan leiden tot een compleet duurzame of groene uitvaart of tot het kiezen van een of meer onderdelen van de uitvaart die op duurzame wijze worden verzorgd. U kunt hierbij denken aan een uitvaartkist van Nederlands hout, het gebruiken van bloemen uit eigen tuin en vooral aan vervoer. Door de uitvaart zo veel mogelijk op één plaats te houden, vermindert u in belangrijke mate het aantal verkeersbewegingen van uw gasten.

Duurzaamheid op de begraafplaats

Begraafpark Zuylen beschikt over drie aula’s waar afscheidsbijeenkomsten kunnen worden gehouden. Na de bijeenkomst kunt u te voet naar het graf gaan voor de begrafenis en na afloop terug naar een koffiekamer voor het samenzijn met uw gasten. Onder het hoofdstuk Uitvaartverzorging vindt u de nodige informatie over de mogelijkheden om een uitvaart duurzaam te (laten) verzorgen. Daar vindt u ook informatie over de stichting GreenLeave, waarbij onze organisatie is aangesloten. Op onze begraafplaatsen leveren wij een bijdrage aan duurzaamheid op diverse manieren. Zo hechten wij aan een duurzaam groenbeheer van onze begraafplaatsen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is sterk teruggedrongen. Wij planten groen aan dat hier van nature thuishoort en dat een bijdrage levert aan het in stand houden en versterken van de fauna. Zie hiervoor ook het kopje Duurzaamheid op de begraafplaats.

.