Grafonderhoud

Het onderhouden van het graf is aan u. Dit geldt zowel voor het onderhouden van het eventueel aanwezige of te plaatsen grafmonument als voor beplanting op het graf. Deze afspraak ligt vast in het reglement van de begraafplaats. U kunt er uiteraard voor kiezen om het onderhoud uit te besteden aan bijvoorbeeld een hovenier. Dat mag u zelf regelen.

Mochten wij van mening zijn dat het onderhoud van het graf tekort schiet, bijvoorbeeld omdat het aanwezige groen te uitbundig groeit en daarmee overlast bezorgt aan naastgelegen graven, of de grafsteen ernstig verzakt is, dan sturen wij u een verzoek om het onderhoud ter hand te nemen.

Onderhoud omgeving

U betaalt voor graf- en onderhoudsrechten. Dit geld wordt gebruikt voor de begraafplaatsadministratie, voor het onderhouden van de begraafplaats in totaliteit, voor de paden en wegen, voor het (algemeen) groen op de begraafplaats. Op Begraafpark Zuylen, begraafplaats De Driesprong, De Bieberg, Liesbosch, H. Laurentius in Oud-Gastel en St. Johannes de Doper in Standdaarbuiten wordt het groenonderhoud door ons verzorgd. Op de andere begraafplaatsen gebeurt dat in opdracht van het parochiebestuur door vrijwilligers of een hoveniersbedrijf.

In toenemende mate plegen wij duurzaam onderhoud. Meer hierover vindt u hier