Grafonderhoud & grafrechten

Het onderhouden van het graf is aan jou. Dat geldt ook voor het plaatsen van het grafmonument en voor de beplanting op het graf. Je kunt er voor kiezen om het grafonderhoud tegen betaling  uit te besteden aan Zuylen, of aan een eigen hovenier.  

Mochten de medewerkers van de begraafplaats van mening zijn dat het onderhoud van het graf tekort schiet, dan sturen wij je een verzoek om het onderhoud ter hand te nemen. Bijvoorbeeld als het aanwezige groen te uitbundig groeit en daarmee overlast bezorgt aan naastgelegen graven, of wanneer een grafsteen ernstig is verzakt. Natuurlijk mag je altijd advies inwinnen bij een van onze medewerkers van de buitendienst.

Hans van der Sanden is een van de zeven medewerkers van de buitendienst.

Grafonderhoud & grafrechten

Je betaalt voor graf- en onderhoudsrechten. Dit geld wordt gebruikt voor de begraafplaatsadministratie, voor het onderhouden van de begraafplaats in totaliteit, voor de paden en wegen en voor het (algemeen) groen op de begraafplaats. Op Begraafpark Zuylen, begraafplaats De Driesprong, De Bieberg, Liesbosch, H. Laurentius in Oud-Gastel en St. Johannes de Doper in Standdaarbuiten wordt het groenonderhoud door Zuylen verzorgd. Op de andere begraafplaatsen gebeurt dat in opdracht van het parochiebestuur door vrijwilligers of een hoveniersbedrijf.

Verlenging van grafrechten

Op de meeste begraafplaatsen is het mogelijk om een asurn in een graf te plaatsen. In enkele gevallen is er een urnenmuur (columbarium) aanwezig. Op Begraafpark Zuylen vind je een grote variëteit aan mogelijkheden om een asurn te plaatsen, zowel in als boven de grond.

Graf zonder zorgen

Er zijn veel voordelen van een graf op ons begraafpark. Je kunt je geliefde herdenken in een stemmige omgeving die daarop is ingericht. Waar je ruimte en rust vindt om even jezelf te zijn, met je emoties en gedachten. Misschien wil je het graf zelf verzorgen, maar je kúnt het aan onze ervaren hoveniers over laten. Dat noemen wij een graf zonder zorgen.

Wij zorgen ervoor dat het graf een of meerdere keren per jaar wordt schoongemaakt en dat het groen wordt onderhouden. Je kunt kiezen hoe vaak je wat wilt laten doen door ons. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons informatiecentrum via 076-521 94 53 of info@zuylen.nl.

Urnentuinen

Op Begraafpark Zuylen vind je meerdere urnentuinen. In een urnenkelder kun je één of meerdere asurnen laten plaatsen. Op het urnengrafje kan een grafmonumentje of tegel worden aangebracht en er is enige ruimte voor aanplant en kleine gedenkobjecten.

Columbarium

Op Begraafpark Zuylen vind je ook een columbarium. Niet alleen kun je hier een asurn in een muur plaatsen, er zijn ook mogelijkheden om een asurn in een daarbij gelegen columbariumtuin te plaatsen.

Urnamenten

Bijzonder op Begraafpark Zuylen zijn de urnamenten. Dit zijn keramische kunstwerken waarin één of meer asurnen kunnen worden geplaatst. De naam van de overledene wordt gegraveerd op een plaatje en bevestigd op de zuil van het urnament.

Strooivelden

Op Begraafpark Zuylen vind je drie locaties waarop de as van een overledene verstrooid kan worden. De verstrooiing gebeurt altijd in aanwezigheid van een medewerker van onze stichting.

In Nederland kun je ook buiten begraafplaatsen as verstrooien. Altijd is wel de toestemming van de grondeigenaar nodig en heb je je te houden aan de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) van de betreffende gemeente. Zo heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een gedeelte van haar bossen hiervoor ter beschikking gesteld. Ook op zee kan verstrooiing plaats vinden. Bij ons informatiecentrum kunnen we je nadere inlichtingen verstrekken.

Glasmonumenten

Op het grote strooiveld op Begraafpark Zuylen staan vier glasmonumenten. Op deze monumenten hangen fel gekleurde glasplaatjes met namen van overledenen. Het zonlicht geeft hieraan een prachtig “glas-in-lood effect”. De as van de overledene hoeft niet per se hier te zijn uitgestrooid. Je kunt altijd een plaatje laten vervaardigen ter nagedachtenis aan een overledene en zo een herdenkingsplaats creëren voor jezelf en andere nabestaanden. Het glasplaatje mag drie jaar blijven hangen. Daarna kun je het bij ons ophalen of nogmaals met 3 jaar verlengen. Bij ons informatiecentrum kunnen wij jou hier meer over vertellen.

Duurzaamheid op de begraafplaats

Onze begraafplaatsen vormen een groene oase in hun omgeving. Plaatsen voor herdenking, voor bezinning, voor historie, voor rust. Het groen speelt hierbij een belangrijke rol. En het onderhoud van dit groen willen wij steeds duurzamer doen. Een duurzaam groenonderhoud heeft een aantal gevolgen.

Meest belangrijk is dat we de grond minder belasten en de natuur meer en meer de gelegenheid krijgt om zich te herstellen. Bij het aanleggen van groen houden wij rekening met het verrijken van de biodiversiteit. Het is de bedoeling dat het begraafpark aantrekkelijker wordt voor insecten en vogels. We planten daarom fruitbomen, struiken met besjes en speciale bloemen. Het gaat daarbij om soorten die hier van nature thuis horen.

We gebruiken geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij dit laatste worden we geholpen door de wetgeving, want het gebruik van deze middelen is op begraafplaatsen en ook openbare ruimten inmiddels verboden.

Duurzame grafbedekking

Een groen en onderhoudsvriendelijk graf is mogelijk met een sedum grafbedekking. Hier lees je er meer over.

Gevolgen van duurzaam beheer

Een en ander heeft ook tot gevolg dat het groen enthousiaster groeit. Om het verzorgde uiterlijk te handhaven zou het betekenen dat wij, bij handhaving van de huidige werkwijzen, veel meer uren in moeten zetten. Dat zou echter leiden tot een forse verhoging van de kosten voor graf- en onderhoudsrecht. Om dit te voorkomen, hebben we besloten om anders te gaan werken.

Dat houdt onder andere het volgende in:

  • Bij de aanleg en vervanging van groen kijken we meer naar het niveau van onderhoud. We planten dusdanig aan dat we er later minder onderhoud aan hoeven te plegen. In dat kader zijn we aan het experimenteren met diverse vormen van bodembedekking. Als de bodem volledig bedekt is, groeit er nauwelijks onkruid en hoeven we minder onderhoud te plegen. Op de grote open stukken laten we gras en bloemenmengsels groeien. Dat oogt vriendelijk. Het maaien kost meer tijd, maar we hoeven veel minder te schoffelen.
  • Het onderhoud gaan we meer mechanisch uitvoeren en minder met de hand. Binnenkort beschikken we over een veegmachine waarmee wij paden en verhardingen sneller kunnen vegen.

Het duurzaam onderhoud levert mooie plaatjes op.

Bij
Veldbloemen
Vlinder

Al doende leren

Het is voor ons zoeken en ervaring opdoen. De ene oplossing zal beter werken dan de andere. Het vraagt tijd om de overgang te maken. Het is daardoor mogelijk dat het begraafpark er op onderdelen anders uit gaat zien en misschien lijkt het er soms minder verzorgd uit te zien. Wij vragen jouw begrip hiervoor.

Stoor je je te veel aan de staat van onderhoud? Heb je zelf duurzame ideeën voor onze begraafplaatsen? Laat het ons dan even weten via info@zuylen.nl.

Maak kennis met de

begraafplaatsen in en om Breda

Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in en om Breda. Elke begraafplaats heeft een eigen karakter en biedt verschillende mogelijkheden tot begraven.

Ontdek de 11 begraafplaatsen die Zuylen beheert. Elk met een eigen geschiedenis, natuur en cultuurhistorie.