Plechtigheid

Een begrafenis is een belangrijk ritueel, ongeacht de vorm die je wenst. Je kunt bij het graf toespraken (laten) houden, je kunt er muziek ten gehore brengen. Je kunt rituelen vanuit een geloofsovertuiging toevoegen enzovoorts. Wij kunnen zorgen voor de nodige ondersteuning zoals geluidsversterking.

Plechtigheid voorbereiden

Wij zorgen er voor dat op de dag van de begrafenis alles in gereedheid is en dat je op respectvolle wijze wordt ontvangen en begeleid naar het graf.

Plechtigheid naar jouw wens

Bij het graf kun je op de door jou gewenste wijze afscheid nemen. Wellicht wil je een toespraak. Wij kunnen dan zorgen voor geluidsversterking. Wellicht wil je levende muziek, op passende wijze gespeeld. Houd je dan rekening met de omgeving?

Het laten dalen van de kist kan door ons worden verzorgd maar mag je ook zelf doen. Wij zorgen dan voor de faciliteiten. Jouw uitvaartverzorger kan je van advies dienen.

Na jouw vertrek

Wij zorgen er ook voor dat, na jouw vertrek, het graf wordt gesloten en er verzorgd uitziet. Wij plaatsen een tijdelijk gedenkteken, uit piëteit maar ook opdat bezoekers het graf kunnen herkennen.