Plechtigheid

Een begrafenis is een belangrijk ritueel, ongeacht de vorm die u wenst. U kunt bij het graf toespraken (laten) houden, u kunt er muziek ten gehore brengen. U kunt rituelen vanuit een geloofsovertuiging toevoegen enzovoorts. Wij kunnen zorgen voor de nodige ondersteuning zoals geluidsversterking.

Plechtigheid voorbereiden

Wij zorgen er voor dat op de dag van de begrafenis alles in gereedheid is en dat u op respectvolle wijze wordt ontvangen en begeleid naar het graf.

Plechtigheid naar uw wens

Bij het graf kunt u op de door u gewenste wijze afscheid nemen. Wellicht wilt u een toespraak. Wij kunnen dan zorgen voor geluidsversterking. Wellicht wilt u levende muziek, op passende wijze gespeeld. Houdt u dan rekening met de omgeving?

Het laten dalen van de kist kan door ons worden verzorgd maar mag u ook zelf doen. Wij zorgen dan voor de faciliteiten. Uw uitvaartverzorger kan u van advies dienen.

Na uw vertrek

Wij zorgen er ook voor dat, na uw vertrek, het graf wordt gesloten en er verzorgd uitziet. Wij plaatsen een tijdelijk gedenkteken, uit piëteit maar ook opdat bezoekers het graf kunnen herkennen.