Sluiten van het graf

Wij zorgen er voor dat na afloop van de bijeenkomst het graf zal worden gesloten. Wij leggen de eventueel aanwezige bloemen op en rond het graf.  Als er al een grafmonument aanwezig was, heb je dat van tevoren laten verwijderen. Vaak gebeurt dat door een steenhouwer. Deze zelfde steenhouwer kan het monument weer terugplaatsen. Een en ander kun je rechtstreeks met dit bedrijf regelen.

Tijdelijk gedenkteken

Direct na het sluiten van het graf plaatsen wij een tijdelijk gedenkteken, uit piëteit maar ook opdat bezoekers het graf kunnen herkennen.