Urnentuin

Op de meeste begraafplaatsen is het mogelijk om een asurn in een graf te plaatsen. In enkele gevallen is er een urnenmuur (columbarium) aanwezig. Op Begraafpark Zuylen vind je een grote variëteit aan mogelijkheden om een asurn te plaatsen, zowel in als boven de grond.

Urnentuinen

Op Begraafpark Zuylen vind je meerdere urnentuinen. In een urnenkelder kun je één of meerdere asurnen laten plaatsen. Op het urnengrafje kan een grafmonumentje of tegel worden aangebracht en er is enige ruimte voor aanplant en kleine gedenkobjecten.

Columbarium

Op Begraafpark Zuylen vind je ook een columbarium. Niet alleen kun je hier een asurn in een muur plaatsen, er zijn ook mogelijkheden om een asurn in een daarbij gelegen columbariumtuin te plaatsen.

Urnamenten

Bijzonder op Begraafpark Zuylen zijn de urnamenten. Dit zijn keramische kunstwerken waarin één of meer asurnen kunnen worden geplaatst. De naam van de overledene wordt gegraveerd op een plaatje en bevestigd op de zuil van het urnament.

Strooivelden

Op Begraafpark Zuylen vind je drie locaties waarop de as van een overledene verstrooid kan worden. De verstrooiing gebeurt altijd in aanwezigheid van een medewerker van onze stichting.

In Nederland kun je ook buiten begraafplaatsen as verstrooien. Altijd is wel de toestemming van de grondeigenaar nodig en heb je je te houden aan de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) van de betreffende gemeente. Zo heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een gedeelte van haar bossen hiervoor ter beschikking gesteld. Ook op zee kan verstrooiing plaats vinden. Bij ons informatiecentrum kunnen we je nadere inlichtingen verstrekken.

Glasmonumenten

Op het grote strooiveld op Begraafpark Zuylen staan vier glasmonumenten. Op deze monumenten hangen fel gekleurde glasplaatjes met namen van overledenen. Het zonlicht geeft hieraan een prachtig “glas-in-lood effect”. De as van de overledene hoeft niet per se hier te zijn uitgestrooid. Je kunt altijd een plaatje laten vervaardigen ter nagedachtenis aan een overledene en zo een herdenkingsplaats creëren voor jezelf en andere nabestaanden. Het glasplaatje mag drie jaar blijven hangen. Daarna kun je het bij ons ophalen of nogmaals met 3 jaar verlengen. Bij ons informatiecentrum kunnen wij jou hier meer over vertellen.

Maak kennis met de

begraafplaatsen in en om Breda

Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in en om Breda. Elke begraafplaats heeft een eigen karakter en biedt verschillende mogelijkheden tot begraven.

Ontdek de 11 begraafplaatsen die Zuylen beheert. Elk met een eigen geschiedenis, natuur en cultuurhistorie.