Verlenging van grafrechten

Op onze begraafplaatsen kun je, in geval van een particulier graf, voor een periode van grafrecht kiezen van tenminste 10 jaar tot hoogstens 100 jaar. Op een enkele begraafplaats is de minimumtermijn 20 of 30 jaar.
Tien jaar is in Nederland de wettelijke minimumtermijn voor grafrust. Ingeval van een grafkelder is de minimumperiode van grafrecht op onze begraafplaatsen 30 jaar. Voordat de termijn van het grafrecht verstrijkt, nemen wij contact met jou op om te vragen of je het grafrecht wenst te verlengen.
Als je daarvoor kiest, zal de verlenging in de meeste gevallen minstens vijf jaar moeten bedragen. Maar je kunt ook kiezen voor een langere periode van verlenging.

Kosten verlenging

Verlenging van grafrechten brengt kosten met zich mee. Je betaalt dan zowel voor de grafrechten als voor het totaal onderhoud van de begraafplaats.

Einde grafrechten

Worden de grafrechten niet verlengd, dan vervalt het recht op het graf. De stoffelijke resten worden niet geruimd. Het grafmonument wordt verwijderd, afgevoerd en vernietigd. Mocht het graf opnieuw worden uitgegeven, dan worden de al aanwezige stoffelijke resten dieper op dezelfde plaats begraven voordat er een andere overledene in het graf wordt begraven.

Maak kennis met de

begraafplaatsen in en om Breda

Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in en om Breda. Elke begraafplaats heeft een eigen karakter en biedt verschillende mogelijkheden tot begraven.

Ontdek de 11 begraafplaatsen die Zuylen beheert. Elk met een eigen geschiedenis, natuur en cultuurhistorie.