Resomeren: alles over watercrematie

Resomeren of aquameren is een nog relatief onbekende uitvaartmethode, die ook wel watercrematie wordt. Het is een duurzaam alternatief voor cremeren of begraven en is bekender geworden sinds de resomatie van Desmond Tutu in januari 2022. In dit blogartikel vertellen we je alles over resomeren.

Wat is resomeren?

De betekenis van resomeren is het gemakkelijkst uit te leggen als een chemisch proces waarbij het lichaam van een overledene onder hoge druk wordt opgelost in heet water. Dat is dan ook de reden dat men vaak spreekt van een watercrematie. Andere benamingen zijn aquameren, bio cremeren of alkalische hydrolyse. Een resomatie wordt gezien als duurzamer alternatief voor een begrafenis of crematie met minder CO2 uitstoot en fijnstof.

Hoe werkt resomatie?

Bij resomatie wordt het lichaam van de overledene ingevoerd in een drukvat gevuld met vloeistof. De vloeistof bestaat uit water en kaliumhydroxide, een stof met een hoge pH-waarde. De hoeveelheid kaliumhydroxide die wordt toegevoegd is afhankelijk van het lichaamsgewicht.

In de resomator (het drukvat) wordt de vloeistof verhit tot een temperatuur van 180 °C. Daarnaast wordt de druk in het vat verhoogd om ervoor te zorgen dat de vloeistof niet gaat koken. Door de chemicaliën vindt er ontbinding van het lichaam plaats. Het duurt ongeveer 3 tot 4 uur totdat het lichaam vrijwel volledig is opgelost.

Het enige wat overblijft na een resomatie is een deel van de botten. Dit is zo poreus geworden dat het vermalen kan worden tot een poeder. Dit is vergelijkbaar met as wat overblijft na een crematie. Je kunt het residu uitstrooien of bewaren in een urn of sieraad.

Is resomeren toegestaan in Nederland?

Vooralsnog is resomeren nog niet toegestaan in Nederland. Wel heeft het kabinet eind 2020 toestemming gegeven voor een wetswijziging om resomeren toe te staan. Naar verwachting wordt de nieuwe uitvaartwet in de loop van 2022 nog goedgekeurd door de Tweede Kamer. Na begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap wordt resomeren dan de vijfde vorm van lijkbezorging. In andere landen zoals Canada, Australië en bepaalde staten in Amerika is een resomatie al wel toegestaan.

Wat kost resomeren?

De kosten van een resomatie zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk, omdat het in ons land dus nog verboden is. De verwachting is dat de prijs van dit type uitvaart vergelijkbaar zal zijn met de kosten van een crematie, maar dit zal afhankelijk zijn van het aantal uitvaartcentra wat de beschikking heeft over een resomator en hoe groot de vraag naar deze uitvaartmethode gaat zijn.

Begraven, cremeren of resomeren?

Welke uitvaartmethode je kiest is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en mag je natuurlijk geheel zelf bepalen. De voornaamste reden om voor resomeren te kiezen is wanneer je een milieubewuste keuze wilt maken. In hoofdlijnen is een resomatie vergelijkbaar met een crematie, alleen zijn de milieueffecten kleiner. Volgens een onderzoek van TNO is resomeren op vrijwel de meeste vlakken beter voor het milieu dan begraven of cremeren. Er zal nog meer onderzoek worden gedaan om dit te toetsen.

Uit draagvlakonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat 25 procent van de ondervraagden resomatie inmiddels serieus overweegt voor de eigen uitvaart.

Mocht je meer willen weten over resomeren, neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken via info@zuylen.nl of door te bellen naar 076 – 521 68 77

wat is natuurbegraven