Uitvaartdienst opnemen

Nabestaanden kiezen steeds vaker voor een persoonlijke invulling van de uitvaart van hun dierbare. Om de uitvaart na afloop in alle rust nog eens terug te zien, verzorgt Zuylen geluids- en beeldopnames nadat je hiervoor toestemming heeft gegeven. In Aula De Baronie en Aula Brabant kunnen zowel geluids- als beeldopnames worden gemaakt. In Aula ‘t Haagje kunnen alleen geluidsopnames worden gemaakt. Een cd met geluidsopname blijft gedurende twee maanden bewaard waarna deze wordt gewist. Gedurende deze periode kan de opdrachtgever van de crematie een cd bestellen.

Beeldopname DVD / Blu-ray

Onze aula’s beschikken over een zeer geavanceerd camerasysteem. En omdat elke uitvaartdienst uniek is, hebben onze medewerkers een gespecialiseerde opleiding gevolgd waardoor zij extra aandachtig in kunnen spelen op bijzondere momenten. De beeldopname kan na de uitvaartdienst via internet worden bekeken, maar ook op dvd. Je kunt tot 30 dagen ná de plechtigheid een DVD of Blu-ray bestellen. Je ontvangt hierover automatisch een e-mailbericht met uitleg. Belangrijk is dat je via dit bericht toestemming geeft tot registratie van de dienst.

Uitvaart live bijwonen via internet

In Aula Brabant en Aula Baronie is mogelijk om de afscheidsdienst live bij te wonen via internet. Je ontvangt daarvoor een persoonlijke inlogcode. Jij als opdrachtgever van de plechtigheid bepaalt zelf aan wie je de code verstrekt. Dit kan heel interessant zijn voor familie en vrienden die niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk bij de dienst aanwezig te zijn. Je kunt hierbij ook denken aan virtuele vrienden.

Uiteraard waarborgt Zuylen in alle gevallen jouw privacy zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (jan 2016).