Zuylen staat er op dat onze gebouwen voor iedereen goed en veilig toegankelijk zijn en dat we steeds een gastgerichte service kunnen verlenen. Ook wanneer je bijvoorbeeld moeilijk ter been zou zijn of gehoorproblemen ervaart zorgen we er steeds voor dat je toch zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt.

Voor de deur

Op onze parkeerplaats hebben we plekken voorzien voor mensen die moeilijker ter been zijn. Ook staat er aan de ingang van onze gebouwen steeds rolstoelen ter beschikking en is er binnen ook steeds een invalide toilet aanwezig.

Ringleiding

In elk van onze aula’s is er bovendien een ringleiding aanwezig zodat mensen met een gehoorapparaat de dienst toch goed mee kunnen volgen.

AED & BHV

Ook is er mocht het nodig zijn een AED aanwezig. Vele van onze uitvaartbegeleiders hebben bovendien ook een gedegen BHV opleiding genoten.

We doen er dus steeds alles aan een prettige en veilige omgeving te bieden voor een ieder die ons bezoekt.