Een uitvaart die recht doet aan je leven

Onze missie

Stichting Begraafplaatsen & Crematorium Zuylen (SBC) is een volledig zelfstandige, regionaal werkende uitvaartorganisatie. In onze dienstverlening staan de waarden respect, zorgvuldigheid, professionaliteit en duurzaamheid  bovenaan.

Het is onze missie om uitvaarten op een dusdanige wijze te verzorgen dat nabestaanden beter in staat zijn om het geleden verlies te verweven met hun verdere leven. Daarbij zijn wij in staat om alle faciliteiten onder één dak aan te bieden. Dat geeft overzicht en rust in het afscheidsproces en is bovendien meer duurzaam.

Wij onderscheiden ons als dé Brabantse uitvaartorganisatie.

Geschiedenis

Sinds 1826 verzorgen wij uitvaarten. Het is begonnen met het realiseren van de begraafplaats Zuylen. Van de eigenaar van de toenmalige  hoeve ‘Zuylen’, tussen Breda en Princenhage, is een stuk grond gekocht. Op 28 mei 1826 vond hier de eerste begrafenis plaats. Dat betekent bijna twee eeuwen aan historie op het gebied van begraven. Na anderhalve eeuw is op dit begraafpark het crematorium gerealiseerd. In die tijd pas het tweede crematorium in Brabant.

De komst van het crematorium leidde tot samenwerking met eigenaren van andere begraafplaatsen. Een aantal katholieke parochies en protestantse gemeenten heeft destijds besloten om het beheer van hun begraafplaats aan onze stichting uit te besteden. Momenteel voeren wij het beheer over 11 begraafplaatsen in en om Breda.

In 1947 werd door de R.K. begrafenisstichting “Breda” een begrafenisonderneming opgericht. In 1960 zien we voor het eerst de naam “begrafenisonderneming Zuylen bv” opduiken. Twintig jaar later in 1980 werd deze onderneming overgenomen door de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant  en verkreeg de huidige naam: “Uitvaartverzorging Zuylen”

De uitvaartverzorging betreft een apart onderdeel van onze stichting, dat wij op gelijke voet behandelen als alle andere uitvaartondernemingen in de regio.

Onze mensen

Onze organisatie kent de onderdelen crematorium, begraafplaatsen en uitvaartverzorging. De medewerkers van ons crematorium ontvangen de families en genodigden in een van onze drie gebouwen en verzorgen voor hen de afscheidsdienst, condoleance, crematie of begrafenis.

De medewerkers van de begraafplaats zorgen voor het maken van de graven, de infrastructuur en het groenonderhoud. Zuylen beheert elf begraafplaatsen in en om Breda.

De uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers van Zuylen Uitvaartverzorging zorgen voor een uitvaart op maat.

Daarnaast zijn er twee ondersteunende afdelingen: het informatiecentrum en de financiële administratie.

Momenteel werken er 67 mensen bij onze stichting. Zij zien het als hun roeping om een uitvaart zorgvuldig, respectvol, gastvrij en op maat te verzorgen.

Onze organisatie

De vorm van een stichting past het best bij onze doelen, die vastliggen in onze statuten. Naast het verzorgen van uitvaarten betreft dat het bevorderen van een zo goed mogelijke begeleiding van het sterf- en van het rouwproces en het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen.