Betekenisvolle bijeenkomsten & lezingen

Rouw begint als je iets verliest waar je aan gehecht bent. Een verlies is heel ingrijpend en ieder mens gaat er op een andere manier mee om. Zuylen organiseert bijzondere bijeenkomsten om een verlies beter te kunnen verweven met jouw verdere leven. Zo organiseren we jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst, maar ook mooie lezingen, muziek, theater en andere bijeenkomsten die thema’s rondom overlijden en rouw raken. 

De jaarlijkse bijeenkomstenreeks/lezingencyclus van Zuylen is na 22 jaar inmiddels een regionaal begrip. Tijdens deze reeks opvallende bijeenkomsten willen sprekers, auteurs en zangers jou, vanuit hun eigen invalshoeken en inzichten, houvast bieden. Gedurende het jaar besteden we ook aandacht aan dagen waarop landelijk of zelfs wereldwijd wordt herdacht. Denk aan Allerzielen of Wereldlichtjesdag. Op deze pagina staan al onze activiteiten waarvoor je je gratis in kunt schrijven.