Lezingencyclus 2017-2018

Betekenisvolle bijeenkomsten

Uw verlies beter kunnen verweven met uw verdere leven, dat is ons doel. Daartoe reiken wij in onze jaarlijkse bijeenkomstenreeks herkenning, erkenning, inzicht, steun en troost aan. In de komende winterperiode hebben wij voor u vijf opvallende bijeenkomsten georganiseerd die thema’s raken rondom overlijden en rouw. Met sprekers, acteurs, auteurs en zangers die u, vanuit hun eigen invalshoeken, inzichten en houvast willen bieden. De introductie van de sprekers en de interactie, zal worden verzorgd door onze vaste presentatrice, Simone van Trier.

Informatie over de vijf bijeenkomsten vindt u hieronder. Als medewerkers van Zuylen zorgen wij voor een passende sfeer. Muziek speelt hierbij een belangrijke rol. Onze pianist André van de Ven en Duo Sentime Muziek zullen de bijeenkomsten muzikaal omlijsten. Wij wensen u verrijkende ontmoetingen met uzelf en anderen toe.

“Bij de zoektocht naar invulling voor deze 18e lezingencyclus heb ik mij  laten leiden door de actualiteiten maar ook door onze geschiedenis met de dood. Want het verleden heb je, toekomst moet je maken.  En aan dat MAKEN willen wij met elkaar bijdragen,  stap voor stap. Het belooft wederom een mooi seizoen met bijzondere ontmoetingen te worden bij Zuylen.”