Ons verhaal

De vorm van een stichting past het best bij onze doelen, die vastliggen in onze statuten. Naast het verzorgen van uitvaarten betreft dat het bevorderen van een zo goed mogelijke begeleiding van het sterf- en rouwproces en het ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen.

De stichting kent een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Directeur-bestuurder is de heer R.P.J.M. Stapper, bereikbaar via info@zuylen.nl en 076-521 94 53.

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer P.A.R. Bartels

De heer W.J.J. Bongers

De heer drs. P.H.W. van Dijk MMO

De heer W.A.H. Dilven

De heer H. Oudshoorn

De heer J.C.J. Rosdorff