Betekenisvolle bijeenkomsten

Rouw begint als je iets verliest waar je aan gehecht bent. Een verlies is heel ingrijpend en ieder mens gaat er op een andere manier mee om. Zuylen organiseert bijzondere bijeenkomsten om een verlies beter te kunnen verweven met jouw verdere leven.  Zo organiseren we jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst, maar ook mooie lezingen, muziek, theater en andere bijeenkomsten die thema’s rondom overlijden en rouw raken. Om het jaar organiseren we ook een herdenkingsbijeenkomst om onze dierbaren te herinneren. Dit doen we op een speciale manier met steeds een andere invulling. Samen herinneren voelt fijn. 

Betekenisvolle bijeenkomsten

De jaarlijkse bijeenkomstenreeks/lezingencyclus van Zuylen is inmiddels een regionaal begrip. Alweer voor het 20e jaar organiseren we een reeks opvallende bijeenkomsten met sprekers, auteurs en zangers die jou, vanuit hun eigen invalshoeken, inzichten en houvast willen bieden. Aanmelden voor deze gratis bijeenkomsten kan via www.zuylen.nl/bijeenkomsten

Andere bijeenkomsten

Gedurende het jaar besteden we ook aandacht aan dagen waarop landelijk of zelfs wereldwijd wordt herdacht. Denk aan Allerzielen of Wereldlichtjesdag. Op onze pagina ‘Actueel’ kun je de actuele bijeenkomsten vinden.