De erfenis regelen

Het is iets wat helaas regelmatig gebeurt: broers en zussen die elkaar in de haren vliegen om de verdeling van de erfenis van hun ouders. Onenigheid over één simpel theelepeltje kan uitlopen op een machtsstrijd. Een testament voorkomt veel ellende, maar hoe kom je er samen goed uit wanneer er niets op papier staat?

Hoe verdelen we de erfenis?

De meeste mensen laten na hun overlijden bezittingen na. In de wet is bepaald wie recht heeft op deze nalatenschap. In eerste instantie zijn dat de echtgenoot of geregistreerd partner en de eventuele kinderen, daarna komen ouders, broers en zussen en overgrootouders in beeld. Wie iemand anders wil laten erven, kan dit aangeven in een testament. Het is ook mogelijk om een executeur te benoemen die bij de verdeling van de erfenis het voortouw mag nemen. Dit kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.

Opvragen en inventariseren

Bij het verdelen van een erfenis is het dus zaak om eerst te bekijken of de overledene een testament had. Dit kan worden opgevraagd bij het Centraal Testamentenregister. Daarnaast is het van belang om goed te inventariseren waaruit de erfenis precies bestaat. Bekijk wat de overledene bezat aan onroerend goed, hypotheken, banktegoeden, spaarpolissen en verzekeringspolissen, maar ook aan waardevolle spullen, sieraden en kunst. Eventueel kan een taxateur helpen om de totale waarde van een erfenis te bepalen. Roerende zaken kunnen door de erfgenamen onderling worden verdeeld, maar voor de verdeling van onroerende zaken moet altijd een notaris worden ingeschakeld.

Codicil

De verdeling van de inboedel hoeft (met uitzondering van schilderijen en andere kunst) niet per se in een testament, en dus bij een notaris, geregeld te worden. Een codicil- een handgeschreven verklaring met naam, handtekening en datum – is ook rechtsgeldig. Met stickertjes aangeven wie wat krijgt, is dat niet. Weliswaar weten de nabestaanden zo wat de wens van de overledene was, maar zij zijn niet verplicht om deze te respecteren. Bovendien is er kans dat de stickertjes los raken of stiekem verwisseld worden.

Intekenlijst

Helaas komt het regelmatig voor dat er helemaal niets op papier is gezet. In zulke gevallen ontaardt de verdeling van de erfenis niet zelden in een knallende ruzie. Dat kan gaan om iets kleins als wie de favoriete sieraden van moeder mag hebben of zelfs een oud theelepeltje. Maak eerst een lijst met alle spullen en overleg vervolgens hoe jullie deze willen verdelen. Een goede methode is om te werken met een intekenlijst. Iedereen kan daarop aankruisen welke spullen hij of zij graag wil hebben. Staan er ergens twee of meer kruisjes, dan kunnen jullie proberen om onderling te ruilen: “Als ik de klok mag, krijg jij het servies.” Is er iets wat iedereen heel graag wil hebben, bijvoorbeeld omdat het voor jullie allemaal veel emotionele waarde heeft? Maak er dan een doorgeefstuk van. Handel de verdeling alleen met de eigen familie af en laat de schoonfamilie buiten beschouwing. Beperk de verdeling ook tot de eerste erfgenamen, meestal de kinderen.

Als je er samen echt niet uitkomt, is het zaak om hulp in te schakelen. Zuylen Uitvaartverzorging weet wat er zoal komt kijken bij die verdeling en kan eventueel doorverwijzen naar andere specialisten. Is er onenigheid over de waarde van de spullen, laat deze dan objectief bepalen door een taxateur. Verlopen de gesprekken tussen de nabestaanden stroef en spelen er allerlei onderliggende emoties? Dan is het slim om een nalatenschapscoach of -mediator in te schakelen.

Bel voor meer informatie gerust naar Zuylen Uitvaartverzorging: 076 – 521 68 77