Hulp bij rouw en verdriet

Wat is rouw? Wat is een rouw- of verlieservaring? Rouwen is langzaam maar zeker begrijpen dat jouw leven ingrijpend is veranderd door het verlies van
iets of iemand waar je aan gehecht bent. Rouw is de bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is. Rouw neem je mee, overal waar je komt en overal waar je heen gaat. Rouw is op meer situaties van toepassing dan alleen na een overlijden. Mensen die hun baan verliezen, ernstig ziek zijn of scheiden, kunnen ook rouw ervaren. Het verloop van een rouwproces is van persoon tot persoon verschillend.

Zuylen uitvaartverzorging biedt hulp bij rouw en verdriet na een overlijden. Lisianne Fennema is rouw- en verliesbegeleider en helpt nabestaanden verder.

Een slingerend proces

Het is goed om eerst even stil te staan bij wat er in mensen gebeurt. Vooral een plotseling overlijden is vaak nauwelijks te bevatten. Daar kun je eigenlijk niet op reageren. De verbijstering is te overweldigend. Er is dan zoveel wat er gevoed wordt, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Dat zwijgend bij elkaar zijn misschien het beste is. In het eerste jaar zijn er veel moeilijke dagen, neem verjaardagen, een trouwdag of de decembermaand. Toch lijkt soms het tweede jaar nog moeilijker dan het eerste. Voor rouwen staat geen tijd, het is een zoeken naar balans tussen verder gaan en je blijven voeden met de
herinneringen aan degene die er niet meer is. Het is de tijd nemen. Zo lang je nodig hebt.

Rouwen op leeftijd

Er bestaat nog weleens de neiging om te stellen dat rouwen om iemand die ouder is minder erg is dan wanneer iemand op jonge leeftijd overlijdt. In de praktijk blijkt dat jongere nabestaanden meestal over meer veerkracht beschikken en beseffen dat ze verder moeten met hun leven, zeker als ze kinderen hebben. Ouderen die achterblijven lopen een groter risico op een moeilijk rouwproces. Vaak hebben ze nergens meer zin in en ontbreekt het aan energie en om het verlies te verweven met hun verdere leven. De manier van overlijden is ook van invloed op het rouwproces. De schok van de eerste confrontatie roept veel emotie op. Verdriet, schuld, boosheid of het gevoel in de steek gelaten te zijn. Al deze emoties kosten veel energie. Als ‘rouwende” kun je je haast niet voorstellen dat er ooit iets aan het lege gevoel verandert. Toch gebeurt dat een keer.

Zoeken naar balans

Naarmate de tijd verstrijkt wordt de rouw minder en komt er een ommekeer. De meerderheid van de mensen vindt veerkracht en daarmee de weg terug. Zeker wanneer iemand zich ineens bewust wordt van een echt beleefd ontspannen moment, of een plotseling doorbrekende blije lach. Geleidelijk breekt er een tijd aan dat er meer goede dan slechte dagen zijn. Ondanks het afscheid blijf je je hele leven met iemand verbonden. Je hoeft niet los te laten, niet te vergeten, maar je mag leren anders vast te houden. Het blijft van jou, het is geïntegreerd in jouw leven. Liefde stopt niet waar het leven eindigt.

Nazorg gesprek

Onze medewerkster nazorg, Lisianne Fennema, weet uit ervaring dat nabestaanden geconfronteerd worden met allerhande zaken. Dit op een moment dat de gevoelens en gedachten heel ergens anders zijn. Toch moeten die zaken wel goed afgewerkt worden. De verzorging van de uitvaart is goed geregeld, maar de weken daarna zijn er allerlei administratieve aangelegenheden op te lossen. Ook heb je er wellicht behoefte aan de uitvaart nog eens door te spreken of te uiten hoe jij je voelt. Dat kan. Indien jij er prijs op stelt zal Lisianne je met een luisterend oor en gepast advies terzijde staan. Met onze hulp, waaraan voor jou geen kosten zijn verbonden, kun je verdere stappen maken in jouw rouwverwerking.

We vinden elkaar

Lisianne zal ongeveer drie weken na de uitvaart telefonisch bij jou informeren of je prijs stelt op begeleiding. Je hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.

Meer informatie over hulp bij rouw en verdriet? Mail naar Lisianne Fennema of bel 076 – 521 6877

 

Vragen en advies verdienen

persoonlijke aandacht

Een goede uitvaartverzorger luistert goed naar jouw wensen en bespreekt ook de eventuele wensen die de overledene had. Deze wensen goed vertalen naar adequate acties, dáár draait het om.

Vragen of advies nodig? Bel vrijblijvend naar