Nazorg overlijden

Nazorg gesprek

Onze medewerkster nazorg, Lisianne Fennema, weet uit ervaring dat nabestaanden geconfronteerd worden met allerhande zaken. Dit op een moment dat de gevoelens en gedachten heel ergens anders zijn. Toch moeten die zaken wel goed afgewerkt worden. De verzorging van de uitvaart is goed geregeld, maar de weken daarna zijn er allerlei administratieve aangelegenheden op te lossen. Ook heeft u er wellicht behoefte aan de uitvaart nog eens door te spreken of te uiten hoe u zich voelt. Dat kan. Indien u er prijs op stelt zal Lisianne u met een luisterend oor en gepast advies terzijde staan. Met onze hulp, waaraan voor u geen kosten zijn verbonden, kunt u verdere stappen maken in uw rouwverwerking.

Wij nemen contact met u op

Lisianne zal ongeveer drie weken na de uitvaart telefonisch bij u informeren of u prijs stelt op begeleiding. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen.