[/vc_column]
14
jan

Als de dood voor de dood

Bart Meijman

Tuinzigtlaan 11 | Breda, Aula Brabant om 14:00 uur.

Na een aantal jaren voor Artsen zonder Grenzen in vele crisisgebieden in de wereld gewerkt te hebben is Bart Meijman nu alweer 30 jaar werkzaam in een huisartsenpraktijk, die hij deelt met zijn collega Frederieke Pijbes, in Amsterdam-Osdorp.

Door de jaren heen werd hij zich steeds bewuster dat in de medische hulp in Nederland naast soms onderbehandeling patiënten frequent overbehandelen voorkomt met alle schadelijke gevolgen vandien. Vanuit deze constatering is Bert in 2012 samen met enkele medestanders de beweging “Optimale Zorg – Dappere Dokters” gestart. Met als doel dat het accent op optimale zorg komt te liggen in plaats van maximale zorg waarbij onder optimale zorg de meest gunstige zorg voor de patiënt wordt verstaan waarbij de persoon van de patiënt belangrijker is dan de ziekte.

Juist in het laatste levensjaar speelt dit thema bij uitstek. De ervaring leert dat te vaak patiënten nog tot relatief kort voor hun overlijden allerlei behandelingen krijgen waarvan je je kunt afvragen of dit gepast is. Talrijke “Taboes en Belangen” zoals “Als de dood voor de dood” en de “illusie van de maakbaarheid” spelen hier een rol bij. Hierover zal Bart op deze bijzondere middag graag met ons van gedachten wisselen.

  Voornaam

  Achternaam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Aantal personen

  Natuurlijk kunt u ook een groep mensen aanmelden. Neem hiervoor contact op met Lisianne Fennema via l.fennema@zuylen.nl.

  Aanmelden voor:

  Het aanmeldformulier wordt uiterlijk een maand voor de bijeenkomst geopend, tot die tijd is aanmelden nog niet mogelijk.