Grafmonument

Direct na het sluiten van het graf, plaatsen wij een bordje met de naam van de overledene. Dat doen wij uit piëteit en ook om er voor te zorgen dat bezoekers het graf kunnen vinden. Na het plaatsen van het grafmonument, wordt het bordje verwijderd.

Grafmonument aanvragen

Op onze begraafplaatsen is veel mogelijk als het gaat om grafmonumenten. Dit hebben wij vastgelegd in het reglement van de begraafplaats en in de regeling die specifiek gaat over grafmonumenten en grafbeplanting. Omdat er toch bepaalde grenzen aan onze mogelijkheden zitten, zal  er van tevoren altijd een vergunning aangevraagd moeten worden. Hiervoor dient u een tekening, voorzien van alle maatvoeringen, in te dienen bij de beheerder. Wij geven dan aan of het beoogde grafmonument wordt toegestaan. Zo is het aanbrengen van een degelijke fundering verplicht.  Een door u te kiezen steenhouwer kan u bij het ontwerp, het aanvragen van de vergunning en het plaatsen van het grafteken/monument van dienst zijn.

Grafmonument (laten) maken

Het (laten) maken en plaatsen van een monument mag u  dan zelf regelen. Wenst u een monument van marmer, graniet of andersoortige steen, dan kunt u bij het informatiecentrum een lijst opvragen met steenhouwers in de omgeving. Daarnaast kunt u ook denken aan monumenten van andere materialen. Vanwege ons beleid om de begraafplaatsen zo duurzaam mogelijk te beheren, adviseren wij materiaal dat kan worden gerecycled of op natuurlijke wijze opgenomen wordt  in de natuur.

Verder is van belang dat het monument dusdanig wordt geplaatst en onderhouden dat het  geen schade kan aanrichten aan andere graven, grafmonumenten en bezoekers.

Verwijderen grafmonument

Als de grafrechten zijn beëindigd, dient het grafmonument te worden verwijderd. In de meeste gevallen zorgen wij daarvoor. Voor graven, die gemaakt zijn vóór 2001, wordt een bedrag in rekening gebracht voor verwijdering, afvoeren en vernietiging van het monument. Omdat wij (verre) familieleden in de toekomst niet willen belasten met deze kosten is er in 2001 voor gekozen “plaatsingsrecht grafteken” te vragen bij de ingebruikname van het graf. In de meeste gevallen worden deze kosten betaald vanuit uw uitvaartverzekering. Het monument is uw eigendom en in overleg met de beheerder van de begraafplaats mag u het verwijderen uiteraard ook zelf doen. In dat geval worden er door ons geen kosten berekend. De stoffelijke resten van de overledene blijven altijd in het graf liggen.