Begraafplaatsen Zuylen

Rust en ruimte, groen en geschiedenis, herdenken en doorvoelen.

De begraafplaatsen van Zuylen

Begraafplaatsen zijn er in eerste instantie voor het begraven van overledenen, voor het plaatsen van een urn met de as van een overledene of om de as uit te strooien op speciaal daarvoor aangelegde strooivelden.  Hiermee worden het plekken van herdenking.  Juist omdat begraafplaatsen deze specifieke functie hebben, daar voelbaar aandacht aan besteden en rust en ruimte geven, bieden zij troost.

Begraafpark Zuylen

In toenemende mate worden begraafplaatsen groene oases in de verstedelijkende omgeving. Het groene karakter geeft extra rust, weerspiegelt de seizoenen en heeft ook een zekere tijdloosheid. Daarnaast levert het groen een belangrijke bijdrage aan de natuur in de omgeving. Daarom noemen we de begraafplaats Zuylen ‘Begraafpark Zuylen’. De laatste jaren zijn natuurbegraafplaatsen in opkomst. In bestaande of nieuw te vormen natuurgebieden wordt de mogelijkheid tot begraven geboden. Bij onze begraafplaatsen werkt het andersom, zij worden door een steeds duurzamer beheer, steeds natuurlijker. Daarnaast geeft een begraafplaats inzicht in de geschiedenis van de gemeente en de regio. Het gaat daarbij over families en ook over architectuur en cultuurhistorie.

Er is en wordt veel geschreven over begraafplaatsen. Ze intrigeren ons. De eindigheid van het leven is er zo voelbaar. Het kan leiden tot een zekere reflectie op ons hectische, vluchtige bestaan. Tegelijkertijd kunnen wij er kracht aan ontlenen om verder te gaan met ons eigen leven. Een begraafplaats kan je ook achter je laten, de deur ervan dicht doen en weer in het leven stappen. ‘De herinnering is een kerkhof dat bloesemt’, schreef Johan Daisne. Fluisterend vertellen onze begraafplaatsen in bloei evenveel over de levenden als over de doden. Zowel het memento mori als het carpe diem.

Eigen keuzes

De begraafplaatsen die wij beheren, beschikken over veel verschillende mogelijkheden tot begraven. Dat kan in een zandgraf of juist in een grafkelder. Deze grafkelder kan ingegraven zijn of juist boven de grond in een heuvel geplaatst, zoals op begraafpark Zuylen het geval is. Je kunt zelf een keuze maken uit de beschikbare plaatsen.